• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home AutoX หนุนเป้าหมายกลุ่ม SCBX เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero
AutoX หนุนเป้าหมายกลุ่ม SCBX เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

AutoX หนุนเป้าหมายกลุ่ม SCBX เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

นำร่องใช้พลังงานสะอาดในการทำธุรกิจ ควบคู่รีไซเคิลขวดน้ำดื่มผลิตเสื้อพนักงาน

* ปรับการดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ออโต้ เอกซ์ (AutoX) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกัน ภายใต้แบรนด์ “เงินไชโย” มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของกลุ่ม SCBX เพื่อช่วยบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากการดำเนินงาน ภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุน ภายในปี 2050 โดยเริ่มจากการปรับการดำเนินงานภายในองค์กรของ AutoX ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลในการทำธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากการนำขวดน้ำดื่มมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเสื้อพนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ พร้อมเร่งผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
 

 

มุ่งมั่นช่วยกลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ควบคู่กับสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน

AutoX ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยปลดล็อกความเครียดจากภาระทางการเงินให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบ (underserved) ด้วยบริการสินเชื่อจำนำทะเบียน ภายใต้แบรนด์ “เงินไชโย” โดยยึด 3 แกนหลักสำคัญ “เข้าใจ – เข้าถึง – พึ่งได้” ช่วยสร้างจุดต่างและความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยึดมั่นในแนวนโยบายหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน AutoX เปิดให้บริการแล้วกว่า 2,008 สาขา ทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับคนไทยกว่า 310,000 ราย ซึ่งนอกจากการเป็นผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อที่เข้าถึงง่ายแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Assisting Community “สร้างคุณค่า แก่ชุมชน” โดยคำนึงถึงส่วนรวม พร้อมทั้งร่วมสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร ปูทางสู่การเป็นผู้นำด้าน Net Zero ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียน เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่ม SCBX
 


 

สร้างองค์กรที่ยั่งยืนจากการใช้พลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ที่สาขาเงินไชโย ลดคาร์บอนกว่า 1,300 ตัน/ปี


เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่สาขาเงินไชโยเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดการพึ่งพาจากแหล่งที่ไม่ยั่งยืน และเป็นการลดต้นทุนในระยะยาว โดยในปี 2023 ที่ผ่านมามีการนำร่องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) ที่สาขาจำนวน 222 สาขา และในปี 2024 จะติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มอีก 200 สาขา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าสาขา (Solar Cell) แล้วทั้งสิ้นกว่า 2,008 สาขา ซึ่งเมื่อรวม Solar Rooftop และ Solar Cell แล้ว ภายในปี 2024 บริษัทจะสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งสิ้นกว่า 1,300 ตัน
 

เสื้อพนักงาน “เงินไชโย” จากขวดน้ำดื่มพลาสติกรีไซเคิล ช่วยโลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

จากข้อมูลของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยพบว่า ขยะพลาสติกเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปี 2022/2023 พบว่าประเทศไทยมีขยะประมาณ 25.7 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติก ราว 1.2 ล้านตัน/ปี ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-Use) ด้วยเหตุนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากขวดน้ำดื่ม ในปี 2022 บริษัทจึงมีการริเริ่มนำขวดน้ำดื่ม PET Recycle ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวนกว่า 467,850 ขวด มารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเส้นใยผ้าและแปลงสภาพเป็นเสื้อสำหรับพนักงานสาขาเงินไชโย ได้กว่า 31,190 ตัว ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากการทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืน และส่งเสริมการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้สวมใส่อีกด้วย
 


นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการใช้วัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ใช้กระดาษผลิตจากเยื่อกระดาษหมุนเวียน (กระดาษรีไซเคิล) ที่ช่วยลดการตัดต้นไม้ใหม่ในการทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงลดการใช้งานเอกสารรูปแบบกระดาษ (Paperless) ในงานเอกสารต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ และการทำสัญญากับลูกค้าสำหรับสาขาทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการทำงานให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นโยบายดังกล่าวจะช่วยลดการใช้กระดาษกว่า 14 ล้านแผ่นหรือช่วยลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,400 ต้นภายในระยะเวลา 3 ปี