• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home BEAUTY จัดทัพบริหารใหม่'นพ.สุวิน'ขึ้นปธ.กก.-'ดร.พีระพงษ์'นั่งซีอีโอ
BEAUTY จัดทัพบริหารใหม่'นพ.สุวิน'ขึ้นปธ.กก.-'ดร.พีระพงษ์'นั่งซีอีโอ

BEAUTY จัดทัพบริหารใหม่'นพ.สุวิน'ขึ้นปธ.กก.-'ดร.พีระพงษ์'นั่งซีอีโอ

บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ ปรับโครงสร้างทีมบริหารใหม่ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ นั่งแท่น ประธานกรรมการบริษัท พร้อมแต่งตั้ง ‘ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์’ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เดินหน้าทำกำไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สุขภาพและบำรุงผิวด้วยแนวคิด Live a beautiful life เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติจัดโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ โดย นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ( Chairman of the Board of Director ) และแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO) โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัท จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

 

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนานมากกว่า 18 ปี ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด และวางระบบการบริหารและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้กับบริษัท หลังจากนั้นเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อมาได้เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( DCEO ) เป็นระยะเวลา 4 ปี จนถึงปัจจับัน โดยตลอดระยะเวลาได้ปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ ได้วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขยายตลาดต่างประเทศโดยการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15 ประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

 

นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า ผมมีความยินดีและดีใจที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO เพราะเป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถบริหารงานบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ( Re-Structure ) และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ (Re -Model ) ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งนี้ยังเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่า ดร.พีรพงษ์ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร BEAUTY ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งแน่นอน สำหรับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในฐานะประธานกรรมการบริษัทนั้น ผมและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันวางวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมาย ทิศทางและนโยบายของบริษัท เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงสร้างใหม่ในองค์กรครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าวิกฤต พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในช่วงต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงให้องค์กรในทุกมิติ เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และวางเป้าหมายยกระดับผลประกอบการให้กลับมาเป็นกำไรภายในปี 2565 อีกทั้งมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

 

“ผมมีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายบริษัท ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในช่วงต่อจากนี้ BEAUTY จะมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน อาทิ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้น, การเปิดโอกาสให้พันธมิตรใหม่ทางธุรกิจเข้ามาเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง, ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม, กลยุทธ์การตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มีเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”ดร.พีระพงษ์ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง