• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home BKI คว้ารางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่นปี 63 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
BKI คว้ารางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่นปี 63 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

BKI คว้ารางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่นปี 63 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่น ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกรุงเทพประกันภัยได้ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรกและได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากสมาคมฯ ด้วยบริษัทฯ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการกองทุนของบลจ.บางกอกแคปปิตอล (BCAP) ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ คำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสมเป็นหลัก อีกทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้เกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิก และมีช่องทางการติดต่อเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ในปี 2563 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมพิเศษให้แก่สมาชิกเกี่ยวกับผลกระทบของกองทุนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี BCAP เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

 

ข่าวเกี่ยวข้อง