• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home BPP ไตรมาส 1 กำไรแตะ 2,000 ล. โรงไฟฟ้า HPC สร้างกำไรต่อเนื่อง
BPP ไตรมาส 1 กำไรแตะ 2,000 ล. โรงไฟฟ้า HPC สร้างกำไรต่อเนื่อง

BPP ไตรมาส 1 กำไรแตะ 2,000 ล. โรงไฟฟ้า HPC สร้างกำไรต่อเนื่อง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล ที่ยึดมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Powering Energy Sustainability with Quality Megawatts (มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยเมกะวัตต์คุณภาพ)” เผยไตรมาสแรกกระแสเงินสดยังคงแข็งแกร่ง ที่สำคัญมาจากโรงไฟฟ้า HPC ที่มีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงถึงร้อยละ 96 รวมถึงจากรายได้การขายไฟฟ้าในตลาดสหรัฐฯ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I บริษัทฯ ยังคงรักษาเสถียรภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน ยังสามารถสร้างกำไรแม้เผชิญราคาต้นทุนพลังงานสูง และสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติ สำหรับโรงไฟฟ้า SLG สามารถทำกำไรจากปริมาณและราคาขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้าในตลาดค้าส่งไฟฟ้าในจีน และการเข้าทำสัญญาซื้อขายถ่านหินมาในราคาที่ดี ส่งผลให้ BPP มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมขยายการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มาพร้อมกับเป้าหมายขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BPP ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง และยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับไตรมาส 1/2566 BPP รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,218 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณขายไฟฟ้าอยู่ที่ 1,069 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากความสามารถในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่ดี โดยมีค่าความร้อน (Heat Rate) อยู่ในระดับต่ำ ทำให้อยู่ในลำดับการเรียกไฟที่ดี (Merit Order) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมในตลาดไฟฟ้าเสรี โดยพร้อมส่งเสริมเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อผนึกพลังร่วมภายในระบบนิเวศทางธุรกิจของ BPP ให้มีความแข็งแกร่ง”

BPP เดินหน้าลงทุนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์) ได้แก่ โครงการแบตเตอรี่ฟาร์มขนาดใหญ่อิวาเตะ โตโนะ (Iwate Tono) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 58 เมกะวัตต์ชั่วโมง บนพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งติดตั้งระบบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกันก่อนที่จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจ Energy Trading ได้ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ สนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนในโอยิกะ (Oyika) สตาร์ทอัพสิงคโปร์ ผู้ให้บริการโซลูชันสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงเตรียมเปิดให้บริการในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ได้ยังได้หาโอกาสในการนำโซลูชันของโอยิกะไปต่อยอดให้บริการกับลูกค้าในธุรกิจอีโมบิลิตี้ของบริษัทฯ อีกด้วย

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2566 BPP มีกำไรสุทธิ 2,114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีที่แล้วมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 2,302 ล้านบาท

“BPP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน หรือ ESG ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างการเติบโต และการลงทุนในธุรกิจที่สะอาดขึ้น และฉลาดขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่อง และจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว” นายกิรณ กล่าวสรุป