• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home DAD ศึกษาปั้น 'พลังงานสะอาด' เพิ่มทางเลือกป้อนศูนย์ราชการฯ
DAD ศึกษาปั้น 'พลังงานสะอาด' เพิ่มทางเลือกป้อนศูนย์ราชการฯ

DAD ศึกษาปั้น 'พลังงานสะอาด' เพิ่มทางเลือกป้อนศูนย์ราชการฯ

DAD เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ “ก๊าซไฮโดรเจน” ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขยายผลจากพลังงานแสงอาทิตย์ หวังความคุ้มค่าในระยะยาว และเป็นต้นแบบสร้างทางเลือกให้หน่วยงานรัฐอื่นๆ ตอบโจทย์เมืองสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า DAD ได้เตรียมศึกษาความเป็นไปได้พลังงานทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จากปัจจุบันที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ โดยเบื้องต้นสนใจพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดเชิงลึกและวางแผนงาน โดยคิดตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ เช่น การวางท่อ และการออกแบบห้องหรืออาคารสำหรับผลิตพลังงาน ที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด และตอบโจทย์การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ส่วนพลังงานที่ได้มาจะนำไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคาร โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่อาคารธนพิพัฒน์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ DAD ซึ่งมีความพร้อมในหลายด้านและมีศักยภาพสูงในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้เป็นอาคารต้นแบบอาคารพลังงานเป็นศูนย์ Net Zero building ตามแผนยุทธศาสตร์ DAD ระยะ 5 ปี ในด้านการส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

 


จากการศึกษาเบื้องต้นทางด้านกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซไฮโดรเจน ได้เลือกเทคโนโลยีกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานที่ผลิตมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งเหลือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการในช่วงกลางวันมาผ่านกระบวนการผลิตและกักเก็บเป็นก๊าซไฮโดรเจน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง และมีระบบกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ เพื่อเป็นพลังงานสำรองไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินงาน จึงได้มีการออกแบบลงไปในรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้ง หากผลการศึกษาเชื่อมั่นได้ก็จะเริ่มดำเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการรวมกว่า 10 ล้านบาทในระยะ 4 ปี แต่จะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน

“DAD เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องกล้าริเริ่มลงทุนเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาโครงการที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยกัน และยังสามารถสร้างกระแสให้เกิดการลงทุนในด้านพลังงานทางเลือก ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การลงทุนเพื่อความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ของสหประชาชาติ”

หากการดำเนินงานปรับปรุงอาคารธนพิพัฒน์ให้เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์ได้แล้ว จากนั้น จะนำไปสู่การขยายผลพัฒนาไปใช้กับอาคารอื่นๆ ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และขยายผลไปถึงงานพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารอื่นในอนาคตของ DAD เพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และเพื่อตอบรับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ต่อไป