• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home DITP จับมือ Amazon ปั้นแบรนด์ SMEs ไทย ส่งออกออนไลน์ไปอเมริกา
DITP จับมือ Amazon ปั้นแบรนด์ SMEs ไทย ส่งออกออนไลน์ไปอเมริกา

DITP จับมือ Amazon ปั้นแบรนด์ SMEs ไทย ส่งออกออนไลน์ไปอเมริกา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Amazon Global Selling และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ยกระดับความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการไทย บ่มเพาะ SMEs ส่งออกสินค้าออนไลน์ไปสหรัฐฯ

17 มีนาคม 2566 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกรมและ Amazon Global Selling Thailand ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานจังหวัดพาณิชย์เชียงใหม่และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นการผนึกกำลังกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์

 


ภายใต้โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับอเมซอนจัด Roadshow ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีการค้าออนไลน์ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างไม่เป็นรองใคร และยิ่งไปกว่านั้น ก็ยังมีการจัด Workshop แบบเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาสินค้าไทยที่มีศักยภาพวางขายบนแพลตฟอร์ม Amazon ซึ่งมีเครือข่ายลูกค้ากว่า 300 ล้านคนทั่วโลก โดยมุ่งเป้าบ่มเพาะผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าประเภทของอุปโภคบริโภคและอาหาร เครื่องประดับ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนเป็นการส่งออกรูปใหม่ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยผ่านแพลตฟอร์ม Amazon ซึ่งจะช่วยประกาศศักยภาพสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไป”อนึ่ง ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อ alanlaic@amazon.co.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566