• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home Data Wow ฐานลูกค้าโต 175% เดินหน้ายกระดับการใช้ Data & AI ในไทย
Data Wow ฐานลูกค้าโต 175% เดินหน้ายกระดับการใช้ Data & AI ในไทย

Data Wow ฐานลูกค้าโต 175% เดินหน้ายกระดับการใช้ Data & AI ในไทย

กรุงเทพฯ - Data Wow (เดต้า ว้าว) ผู้นำด้านการบริหารข้อมูล (Data) ให้คำปรึกษาด้าน AI และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ มุ่งเดินหน้ายกระดับการใช้เทคโนโลยีให้กับองค์กรในไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจ พร้อมประกาศความสำเร็จมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2022 กว่า 175 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดคว้ารางวัลการันตีจากเวทีระดับโลก The Global Economics Awards 2023 ในสาขา The Fastest-Growing Data Science Management Consultant in Thailand

คุณเจษฎากร สมิทธิอรรถกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กรในไทยจะกลายเป็นมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เพื่อคงความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้นำด้าน Data และ AI ในประเทศ Data Wow มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยี และ AI โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาอยู่ในทุกจังหวะชีวิตต่อจากนี้ ผู้ที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดในทุกวิกฤต และการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของปรัชญาองค์กร ‘Connecting Possibilities’ หรือ ‘การเชื่อมโยงทุกความเป็นไปได้’ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา”

ด้วยประสบการณ์การทำงานให้หลากหลายอุตสาหกรรม Data Wow จึงมีความเข้าใจถึงอุปสรรค และความท้าทายต่างๆ โดยการหาโซลูชั่นที่เป็นแพทเทิร์นหรือสำเร็จรูป อาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเสมอไป ด้วยบริบท และโจทย์ของแต่ละองค์กรที่มีความเฉพาะเจาะจง และแตกต่างกัน โดยตัวอย่างของโซลูชั่นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า มีดังนี้

บริการด้านข้อมูล (Data Solutions)

บริการ Data Platform ที่ช่วยแก้โจทย์ความท้าทายจากการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ด้วยการออกแบบจัดวางระบบให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อและรองรับ Big Data จากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้ โดยสามารถเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Data Lake หรือ Data Warehouse เพื่อส่งเสริมให้การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และต่อยอดได้อย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ และง่ายดายยิ่งขึ้น

บริการ Analytics ในรูปแบบ End-to-End เช่น การวางรากฐานของข้อมูลในองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้าง Dashboard บน Business Intelligence Tools หรือการแสดงผลบน Web/Application Platform เพื่อสรุปผลข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง ในการหา Business Insight และแนวโน้มใหม่ๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดกลยุทธ์ ตัดสินใจ และหาทางเลือกได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงการทำ Predictive Analytics เพื่อคาดการณ์สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการได้แม่นยำยิ่งขึ้น

โซลูชั่น AI สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial AI solutions)

การตรวจจับความผิดปกติของสินค้าหรือเครื่องจักร Defect/Anomaly Detection เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality Control) และลดต้นทุนจากของเสียที่เกินขึ้นระหว่างปฏิบัติการ (Operational Waste Reduction)

การคาดการณ์ความเสื่อมของเครื่องจักร Predictive Maintenance ซึ่งเข้ามาช่วยในการวางแผนจัดการและซ่อมบำรุง เพื่อยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความปลอดภัย และลดโอกาสในการเกิด Unexpected Downtime ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

โซลูชั่น AI สำหรับธุรกิจ (AI for Business Productivity)

การค้นหาเอกสาร Document Search ด้วย ChatGPT โดยใช้ LLM (Large Language Model) เข้ามาช่วยเสริชหาข้อมูลในองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้น หรือหากเป็นเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ก็สามารถใช้ OCR มาดึงข้อมูลจากเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ format ต่างๆ เช่น PDF ออกมาเป็นตัวอักษร (Image to Text) เพื่อนำไปจัดเก็บแบบอัตโนมัติ พร้อมในการใช้งานค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารทาง
กฎหมาย การค้นหาคู่มือหรือนโยบายการทำงาน (Manual / Policy) หรือการหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) เป็นต้น

การจัดทำรีพอร์ต หรือสรุปผลข้อมูลจากเอกสาร (Report Summarization) ผ่านการใช้ AI เพื่อลดเวลาการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

“โดยในปี 2024 นี้ Data Wow เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในด้านการบริหารข้อมูล และการใช้ AI เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการเติบโต และการนำ Generative AI มาใช้ในการบริหารองค์กร และธุรกิจที่แพร่หลาย ในขณะเดียวกัน Data และ AI เป็นสาขาที่มีความละเอียดอ่อนและเฉพาะเจาะจง จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำชี้แนะและบริหารดูแล Data Wow พร้อมเป็นพันธมิตรที่จะช่วยองค์กร transform ตลอดจนช่วยจัดการเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นระบบอย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จึงได้เปิดบริการ WowLearn ซึ่งเป็น Corporate Training ทั้งในรูปแบบ customized และแบบ e-learning เพื่อให้ลูกค้าสามารถสานต่อโปรเจกต์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” คุณเจษฎากร กล่าวเสริม