• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home EKH เปลี่ยนมือบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.60 บาท
EKH เปลี่ยนมือบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.60 บาท

EKH เปลี่ยนมือบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.60 บาท

EKH เปลี่ยนมือบิ๊กล็อตใหญ่ 20 ล้านหุ้น ระบุกลุ่มกรรมการและผู้บริหารรับซื้อ ให้ราคาสูงกว่ากระดานเหตุเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานดี-อนาคตไกล

 

"กลุ่มกรรมการและผู้บริหาร" บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) รับซื้อหุ้นบิ๊กล็อต 20 ล้านหุ้นคิดเป็น 3.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท ระบุเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน EKH ว่ามั่นคงแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต และจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงตกลงให้ราคาสูงกว่าราคากระดาน

 

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้นบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH รวมจำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.33%ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132 ล้านบาท โดยราคาบิ๊กล็อตดังกล่าว สูงกว่าราคากระดานที่ปิดการซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

 

ทั้งนี้ รายการบิ๊กล็อตหุ้น EKH ดังกล่าว รวมจำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.60 บาท มูลค่ารวม 132ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำรายการของ นายสุพร ปัญญาสาคร จำนวน 20 ล้านหุ้น ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 21,172,640 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.53% โดยได้ขายบิ๊กล็อตให้กับกลุ่มกรรมการเดิม

 

กลุ่มกรรมการ เปิดเผยว่าสาเหตุเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทว่าสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีอนาคตที่ยังเติบโตได้อีกมากและจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ ส่วนราคาบิ๊กล็อตนั้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 

 

ด้านนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล EKH กล่าวว่าการซื้อบิ๊กล็อตครั้งนี้ เพราะกรรมการและผู้บริหาร รพ.เอกชัย เชื่อมั่นว่าสามารถผลักดันธุรกิจและรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในอนาคตธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากรายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่เติบโตอย่างน่าพอใจอันมีสาเหตุมาจากจำนวนคนไข้ที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก และการเปิดศูนย์ IVF รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนขยายศูนย์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ข่าวเกี่ยวข้อง