• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home FTREIT เผยมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 67 หนุนเพิ่มทุน เร่งขยายพอร์ตฯเติบโตต่อเนื่อง
FTREIT เผยมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 67 หนุนเพิ่มทุน เร่งขยายพอร์ตฯเติบโตต่อเนื่อง

FTREIT เผยมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 67 หนุนเพิ่มทุน เร่งขยายพอร์ตฯเติบโตต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2567 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567 โดยรายงานผลประกอบการของปีงบการเงิน 2566  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) มีรายได้รวม 3,779.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,493.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปีงบการเงิน 2566 จำนวน 4 ครั้ง รวม 0.7480 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ในปีงบการเงิน 2566  FTREIT มีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 86.2% และมีอัตราการต่อสัญญาเช่าสูงถึง 81.8% เป็นผลจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีคุณภาพ ด้วยที่ตั้งยุทธศาสตร์ในพื้นที่เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) บวกกับการได้รับอานิสงส์อย่างต่อเนื่องจากการขยายและย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติจากนโยบาย China Plus One ส่งผลให้ อุปสงค์พื้นที่เช่าขยายตัว โดยเฉพาะอาคารโรงงานจากกลุ่มผู้เช่าในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ FTREIT ประกอบด้วยอาคารโรงงานและคลังสินค้ารวม 701 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวม 2.26 ล้านตร.ม. โดย FTREIT เป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ให้เช่าสุทธิในรูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ (Freehold) สูงที่สุดในประเทศไทย ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีมูลค่ารวม 49,825 ล้านบาท

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย ซึ่งการเพิ่มทุนเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ FIRM พิจารณาใช้ร่วมกับการกู้ยืมเงิน เพื่อรักษาระดับหนี้สินของ FTREIT ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

สำหรับปีงบการเงิน 2567  (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)  FIRM จะยังคงติดตามทิศทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด โดยวางแผนโครงสร้างเงินทุนให้สอดรับกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมทั้งจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย 
และภายนอกกลุ่ม รวมถึงอัพเกรดทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและมีมาตรฐานด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับดีมานด์ของผู้เช่าระดับชั้นนำต่อไป