• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home FWD ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่างส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
FWD ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่างส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

FWD ประกันชีวิต รับรางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่างส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

FWD ประกันชีวิต รับมอบรางวัลในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เท่าเทียม สนับสนุนวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน พร้อมจับมือ UNDP และเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริม DEI ในที่ทำงานในประเทศไทย

 


นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า “ด้วยเป้าหมายของ FWD ประกันชีวิต เราให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกคนในทุกด้าน พร้อมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือความแตกต่างของร่างกาย ภายใต้แนวคิด Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายของพนักงานของเราคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ปัจจุบัน FWD ประกันชีวิต มีนโยบายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างตั้งแต่ระดับนโยบาย ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่ครอบคลุมตามความจำเป็น ไม่จำกัดเฉพาะเพศสภาพได้แก่

 FWD ประกันชีวิต ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริหารบุคคลจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2022 และรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 ระดับบรอนซ์ ในสาขา Excellence in Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) รวมถึงการร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme: UNDP และเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริม DEI ในที่ทำงานของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งาน IDAHOT 2022 งาน Pattaya Pride month event 2022 และล่าสุดงาน International Woman Day 2023