• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home GIFT เพิ่มทุนขาย PP 330 ล้านหุ้น ระดมทุน 544.5 ล้าน
GIFT เพิ่มทุนขาย PP 330 ล้านหุ้น ระดมทุน 544.5 ล้าน

GIFT เพิ่มทุนขาย PP 330 ล้านหุ้น ระดมทุน 544.5 ล้าน


ตอกย้ำนักลงทุนมั่นใจฝีมือ เฮียฮ้อ แม่ทัพใหญ่คนใหม่

บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท หรือ GIFT เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) สำเร็จแล้ว ผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 330 ล้านหุ้น จึงได้รับเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้รวมกว่า 544.5 ล้านบาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการเติบโตของ GIFT ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งนำโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินทุนบริษัทฯ พร้อมรองรับการขยายอีโคซิสเต็มธุรกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจ Food & Beverage ธุรกิจ IT และธุรกิจ Hospitality ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่จะเข้ามาผสานความแข็งแกร่งทางธุรกิจซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ GIFT เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

“แม้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงอ่อนไหว แต่ GIFT ยังสามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ และได้รับเงินจากการระดมทุนรวมกว่า 544.5 ล้านบาท แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฝีมือของคณะผู้บริหารใหม่ที่มีศักยภาพในการนำ GIFT เดินหน้าตามแผนและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้จริง โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เติบโตขึ้นเป็น 1,037 ล้านบาท และทำให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ หลังเพิ่มทุน ปรับลงมาอยู่ที่ 0.0059 เท่า นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากสภาพคล่องภายในบริษัทฯ ที่พร้อมจะลงทุนสร้างการเติบโตในธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว ยังสามารถระดมทุนจากตราสารหนี้ที่ได้ขออนุมัติไว้จากการประชุม AGM ที่ผ่านมาอีกในวงเงิน 600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการต่อยอดการขยายอีโคซิสเต็มที่มีธุรกิจหลากหลาย ในอนาคต” นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) กล่าว