• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home GVREIT อัตราเช่าสูง 92% ไตรมาส 2 จ่ายปันผล 0.1950 บ.ต่อหน่วย
GVREIT อัตราเช่าสูง 92% ไตรมาส 2 จ่ายปันผล 0.1950 บ.ต่อหน่วย

GVREIT อัตราเช่าสูง 92% ไตรมาส 2 จ่ายปันผล 0.1950 บ.ต่อหน่วย

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2566 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เปิดผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2566 (มกราคม-มีนาคม 2566) มีรายได้รวมอยู่ที่ 289.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.32 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2ปีงบการเงิน 2566 ในอัตรา 0.1950 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 158.89 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แนวโน้มภาพรวมของตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่ามีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลายบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทยอยกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานมากขึ้น จากผลสำรวจความเห็น พบว่ามีบริษัทมากถึง 40% ที่ต้องการให้พนักงานกลับเข้าทำงานในสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในปี 2564 ที่ 26%[1] สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานให้เช่ายังมีความสำคัญและจำเป็นต่อภาคธุรกิจอยู่มาก

ในไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2566 GVREIT สามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยไว้ในระดับสูงอย่างเป็นที่น่าพอใจที่ 92% โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อยู่ที่ 96% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 91% กองทรัสต์ยังคงมุ่งสร้างโอกาสในการเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการให้มีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง เตรียมรับแนวโน้มของตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ ความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในชุมชนที่ดำเนินงาน รวมถึงมีการให้บริการอย่างยืดหยุ่นและครบวงจร

โดยล่าสุด อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสาทร สแควร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐาน WiredScore (วายร์สกอร์) มาตรฐานระดับโลกด้านการเชื่อมต่อและโครงสร้างด้านดิจิทัลของอาคาร ที่รับรองศักยภาพด้านเทคโนโลยีของอาคารตามมาตรฐานระดับสากล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้เช่าและผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี โดยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรองมาตรฐาน WiredScore ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับอาคารที่มีผู้ใช้งานแล้วเป็นรายแรกของประเทศ และอาคารสาทร สแควร์ อยู่ระหว่างการประเมิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว กองทรัสต์จะดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งรักษาอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง พร้อมกับจัดการต้นทุนและรายได้ของกองทรัสต์ให้มีความสม่ำเสมอ ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า โดยยังคงตระหนักและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG)