• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home JMT จับมือ BAANIA ยกระดับประเมินมูลค่าสินทรัพย์ สู่การเป็น Digital Appraisal
JMT จับมือ BAANIA ยกระดับประเมินมูลค่าสินทรัพย์ สู่การเป็น Digital Appraisal

JMT จับมือ BAANIA ยกระดับประเมินมูลค่าสินทรัพย์ สู่การเป็น Digital Appraisal

JMT จับมือ BAANIA ยกระดับประเมินมูลค่าสินทรัพย์ มุ่งสู่การเป็น Digital Appraisal แห่งแรกในไทย

บริษัทในเครือ “JMT” จับมือ “BAANIA บาเนีย (ประเทศไทย)” ร่วมกันพัฒนาระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนเวลา เสริมประสิทธิภาพการประเมิน และยกระดับการให้บริการลูกค้า ทั้งรายย่อย และกลุ่มสถาบันการเงิน ได้เล่มประเมินพร้อมใช้ภายใน 2 ชั่วโมง

13 มีนาคม 2566 - “ทรู แวลูเอชั่น” และ “เค.ที.แอพไพรซัล” บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ในเครือ JMT ผู้นำด้านการติดตามและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของประเทศไทย จับมือ “บาเนีย” บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data และแพลตฟอร์มเกี่ยวกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ร่วมยกระดับงานบริการ และเสริมประสิทธิภาพธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ตอบโจทย์กลุ่มภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการเงิน

คุณรุ่งทิวา ตังคโนภาส ประธานบริหาร บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการผลิตบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ลดน้อยลง ดังนั้นเมื่อบริษัท ทรู แวลูเอชั่น และ บริษัท บาเนีย จับมือกัน นำเอาระบบ AI ผสมผสานกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จึงเข้ามาเติมเต็มการขาดแคลนบุคลากรด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพราะงานจะออกมารวดเร็วตามจำนวนที่ปรารถนา”

ด้าน คุณภัลลวี จงตั้งสัจธรรม ประธานบริหาร บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือของบริษัท เค.ที. แอพไพรซัล กับ บริษัท บาเนีย ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวใหม่ในธุรกิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อตอบรับกับเทรนด์ยุคดิจิทัล การนำ AI และ Machine Learning รวมถึงด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (BIG DATA) และข้อมูลแผนที่ที่เชื่อถือได้จากบาเนีย มาประกอบกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านประเมิน ของ เค.ที. แอพไพรซัล ถือเป็นอีกมิติใหม่ในการผสานข้อมูล วิธีการประเมิน และเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการออกเล่มประเมิน และความน่าเชื่อถือของที่มาราคาประเมิน”

ด้าน คุณสิภวิช ธํารงวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การพัฒนางานด้านประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาตรฐานมีความสำคัญต่อการให้บริการงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของไทย โดยระบบเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ที่บาเนียร่วมพัฒนาในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญด้านนวัตกรรมที่มาตอบโจทย์กลุ่มภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการเงิน เพื่อเป้าหมายในการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินงาน ลดการซ้ำซ้อนในการหาข้อมูลและการทำรายงาน ไม่เพียงเท่านั้นการนำ Big Data ของบาเนียมาประกอบกับความเชี่ยวชาญของนักประเมินจากทั้ง 2 บริษัท ทำให้ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง ที่สำคัญเป็นการช่วยยกระดับการบริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าของทรู แวลูเอชั่น และ เค.ที.แอพไพรซัล ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการบริการออกเล่มราคาประเมินและความน่าเชื่อถือของเล่มราคาประเมิน”

“สำหรับแผนงานในอนาคต บริษัทฯ มีแผนพัฒนาและขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการเงินของประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล” คุณสิภวิช กล่าวปิดท้าย

นักประเมินและกลุ่มบริษัทภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ลดต้นทุนเวลา และค่าใช้จ่าย ไปพร้อมกับยกระดับการให้บริการลูกค้า เตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้เร็ว ๆ นี้