• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home Jas Asset บุกเมืองรองโมเดลมิกซ์ยูส เปิดห้างใหม่ปีละ 5 แห่ง
Jas Asset บุกเมืองรองโมเดลมิกซ์ยูส เปิดห้างใหม่ปีละ 5 แห่ง

Jas Asset บุกเมืองรองโมเดลมิกซ์ยูส เปิดห้างใหม่ปีละ 5 แห่ง

“Jas Asset หรือ J” เปิดแผนปี 2566 กางกลยุทธ์การ Synergy ผนึกกำลังสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเครือเจมาร์ท กรุ๊ป เตรียมเปิด community mall 2 สาขาในปีนี้ พร้อมแกรนด์โอเพนนิ่ง Senera Senior Wellness โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และแพลตฟอร์ม “สุขใจ” พื้นที่ของการรักสุขภาพที่จะสร้างการเข้าถึงให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 ภายใต้ นิยามของบริษัทใหม่คือ “Synergetic Well-being Community Builder” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนโดยให้ประสบการณ์ความสุขแบบองค์รวมทางกาย ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยโดยธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการปรับกลยุทธ์ และรูปแบบทางธุรกิจให้กับ Business Units ในเครือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันด้าน IT Junction ธุรกิจเช่าพื้นที่ขายตู้มือถือ ซึ่งถือเป็นธุรกิจประเภทแรกของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 27 สาขา ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซีและห้างแจส ตั้งเป้าขยาย 8 สาขาต่อปี นอกจากนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนารูปแบบใหม่ที่เน้นความหลากหลายของการบริการที่ครบเรื่องไอที และปรับรูปแบบเป็น Stand Alone Shop ที่มีดีไซน์ทันสมัยใกล้ชุมชนในส่วนของ Community Malls ภายใต้ชื่อ The Jas และ Jas Green Village ที่ปัจจุบันมีพื้นที่เช่ากว่า 80,000 ตารางเมตร จาก 5 สาขา คือ วังหิน รามอินทรา คู้บอน ศรีนครินทร์ และอมตะ ชลบุรี โดยในปี 2566 จะเปิดสาขาบางบัวทอง ใกล้วัดลาดปลาดุกในเดือนกันยายน และสาขารามอินทราในเดือนธันวาคม สำหรับปี 2567 มีแผนเปิดที่ย่านประเวศในไตรมาส 2 จังหวัดระยองในไตรมาส 3 และจังหวัดขอนแก่นในไตรมาส 4 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ วางเป้าหมายเปิดห้างใหม่ปีละ 5 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์การค้าชุมชนกว่า 5 แสนตารางเมตรภายในอีก 5 ปีข้างหน้านอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศพร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ล่าสุด เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) โดย Senera Senior Wellness คู้บอน จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้ใช้บริการในกลางเดือนมีนาคมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และครอบครัวมีความลงตัว สะดวกสบาย ยกระดับการใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัย ภายใต้สุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายใจ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตในวัยอิสระได้อย่างมีความสุขด้วยการวางแนวคิดที่ให้สถานดูแลผู้สูงอายุภายในโครงการเดียวกับห้างชุมชน ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันและมีกิจกรรมทำได้ตามอัธยาศัย อีกทั้งยังสามารถใช้เวลากับลูกหลานได้ภายในห้างชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางออกไปภายนอกโดย ซีเนร่า วางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการกับลูกค้าในโครงการ สมาชิกซีเนร่าคลับ และผู้ที่ต้องการบริการต่างๆที่บ้านทั้งการส่งพนักงาน Caregiver ไปดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน จนถึงบริการช่วยปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และยังได้พัฒนา Digital Platform ภายใต้ชื่อ “สุขใจ” ที่คลอบคลุมบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ จองห้องพัก จองบริการต่างๆ ของซีเนร่า พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งนี้โครงการที่คู้บอนถือเป็นโครงการแรก ที่จับกลุ่มลูกค้าทั้งแบบผู้ที่ยังดูแลตัวเองได้ (Active) และกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (Non-active) โดยจับมือกับโรงพยาบาลวิมุต ที่เข้ามาให้บริการทางการแพทย์ มีอาคาร Day Care รองรับการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแพทย์ทางเลือก การออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยชั้นนำระดับโลก (Technogym)ทั้งนี้ซีเนร่าจะเปิดให้บริการโครงการใหม่ ที่ แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง ในปลายปี 2566 นี้ โดยเป็น Nursing Home สำหรับกลุ่มสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จนอยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงมีบริการต่างๆของซีเนร่า มีแผนบุกตลาดต่างจังหวัดในลักษณะมิกซ์ยูสร่วมกับห้างชุมชนในเครือของเจเอเอส แอสเซ็ท ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม 2012 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท อยู่ภายใต้บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และเพิ่มเป็น 50 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2012 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2016 ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) กว่า 4,000 ล้านบาท