• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home LPP จัดแคมเปญ“7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในกว่า 20 โครงการของแอล พี พี
LPP จัดแคมเปญ“7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในกว่า 20 โครงการของแอล พี พี

LPP จัดแคมเปญ“7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในกว่า 20 โครงการของแอล พี พี

พร้อมอาสาเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุน สสส.ร่วมสร้างสังคมปลอดสูบบุหรี่ 
 
แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จัดแคมเปญ “7 days No Smoke กล้าที่จะงด”  ในโครงการที่ แอล พี พี ดูแลกว่า 260 โครงการ  เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ให้แก่ลูกบ้าน  พร้อมร่วมสนับสนุน สสส. ในการรณรงค์ “สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600”  หวังเห็นคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของครอบครัว   
 


นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)  บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า  “ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น  “วันงดสูบบุหรี่โลก”  LPP ตระหนักดีถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่  รวมถึงเป็นการสร้างมลพิษที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อม   ดังนั้น LPP จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ  “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2566  โดยรณรงค์เชิญชวน  ผู้อยู่อาศัย และเจ้าของร่วมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LPP กว่า 260 โครงการ  รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เริ่มต้น งด ละ เลิกสูบบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน  เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายใต้การดูแลของ LPP ทุกท่าน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของโรคภัยที่มาจากการสูบบุหรี่       

“ เราหวังให้โครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่ในระยะยาวต่อไป  โดย 7 วันของโครงการนี้ถือเป็นการท้าทายตัวเอง หากผ่านจุดนี้ไปได้ ก็เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะสานต่อในระยะยาวได้  LPP จริงจังกับโครงการนี้เพราะเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยกว่า 200,000 คน  จึงหวังที่จะเห็นลูกบ้านภายใต้การดูแลของเรามีความสุข สุขภาพดี  และขยายต่อความปรารถนาดีสู่สังคม หวังเห็นชุมชนประเทศไทยปลอดบุหรี่   จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการนี้  ท้าทายตัวเอง และแบ่งปันเทคนิคในการเลิกบุหรี่ของคุณผ่าน Facebook : LPP Property เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล  ส่วนผลที่ได้จากการร่วมสนุกนี้คือเทคนิคการงดบุหรี่ของแต่ละท่านที่เราจะคัดเลือกและรวบรวมเผยแพร่ต่อไป  อันจะสนับสนุนให้คนทั่วไปที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ ได้เห็นแนวคิดเทคนิคต่างๆ ในการงดบุหรี่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป”     

 


 การจัดทำโครงการ “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด” ในครั้งนี้ LPP  ยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline)  ในการร่วมผลักดันนโยบาย สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยช่วยเหลือให้คนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาว   ซึ่งการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในครั้งนี้  LPP มีแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 260 กว่าโครงการ งด ละ เลิกสูบบุหรี่  โดยนำบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) มาต่อยอดเพื่อขยายผลของโครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ท่านที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ หรือกำลังลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่  ได้รับคำแนะนำ กำลังใจ และการติดตามดูแลจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรม เพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จและยั่งยืน  อีกทั้งได้มีการรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และควบคุมดูแลสถานที่ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เพื่อลูกบ้านทุกท่านได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถใช้ชีวิตภายในโครงการได้อย่างมีคุณภาพในทุกวัน 

ด้าน รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600)  สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างสุข (สสส.)  กล่าวว่า  ทาง ศบช. มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทาง LPP ในการร่วมรณรงค์และส่งเสริมนโยบายเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้แก่ลูกบ้านที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการทั้งหมด 260 กว่าโครงการ รวมถึงร่วมรณรงค์ในระดับสังคม   และเชื่อว่าหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจะมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากหันมาตระหนักและให้ความร่วมมือในการใส่ใจสุขภาพของตนเอง คนใกล้ชิด ตลอดจนการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน 

“ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 นี้   ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการเพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่มีการใช้ยาหรือให้สารทดแทนนิโคติน แต่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อต้องการเลิกบุหรี่ หรือสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรที่สนใจจะช่วยคนสูบบุหรี่ให้เกิดความตั้งใจและลงมือเลิกสูบ  ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09:00-20:00 น. ส่วนระหว่างเวลา 20:00-23:00 น.จะรับสายโทรเข้าเท่านั้น รวมทั้งยังสามารถฝากข้อความเสียงและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ทางศูนย์ฯโทรกลับ ระหว่างเวลา 23:00 – 09:00 น. เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่  ได้แก่ บริการเลิกบุหรี่ด้วยการรับคำปรึกษาผ่านทาง SMS เป็นเวลา 3 เดือน หรือ การเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาแบบ Line Chat อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกับการได้รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าจะช่วยให้ความสำเร็จของการเลิกบุหรี่สูงขึ้น” รศ.ดร.จินตนา กล่าวในที่สุด   
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  “7 Days No Smoke กล้าที่จะงด”  สามารถร่วมรณรงค์ได้ที่  Facebook Page : LPP Property  โดยแสดงเจตจำนงและแชร์วิธีการหรือเคล็ดลับในการงด ละ เลิก บุหรี่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน  รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถแชร์เทคนิคในการโน้มน้าวคนที่คุณรักหรือบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ร่วมแชร์มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจาก LPP และเทคนิคที่ท่านแชร์จะถูกรวบรวมไว้เพื่อเผยแพร่อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป