• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home LPP ชู 3 Key Change พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
LPP ชู 3 Key Change พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

LPP ชู 3 Key Change พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

LPP เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด ‘Limitless PPossibilities’ นำธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาฯครบวงจรก้าวไกลไร้ขีดจำกัด

ชูแนวคิดหลัก ‘Limitless PPossibilities’ ผนึกกำลังทีมงานขับเคลื่อนองค์กรผ่าน 3 Key Change หลัก พร้อมกำหนดทิศทางการต่อยอดธุรกิจ สู่ความแข็งแกร่งและการเติบโตแบบก้าวไกลไร้ขีดจำกัด

 นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะขับเคลื่อนองค์กรในปี 2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ Limitless PPossibilities โดยปลุกพลังทีมงานและกลุ่มธุรกิจในเครือ LPP ผ่านการประชุม LPP Town Hall Meeting 2023 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการเป็นบริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวไกลไร้ขีดจำกัด และพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ โดยได้กำหนดยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและรับมือกับความท้าทายในอนาคต 3 ประการ ได้แก่

• Non-LPN Customers : ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่ม LPN ผ่านงานบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชย์ (Facility Management) และงานวิศวกรรม (Engineering Service)


• One-Stop Service : ขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


• Platform Business : พัฒนาการให้บริการผ่าน Platform เพื่อพร้อมให้บริการ 24 ชม. และรองรับการต่อยอดธุรกิจการวางโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ

 


ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจและบริการของ LPP จนถึงปัจจุบัน ทำให้ LPP มีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจมากขึ้น จาก S-Curve แรกที่เติบโตจากธุรกิจบริหารชุมชน (CM) และธุรกิจฝากขาย ฝากเช่า (RRD) ต่อยอดมาที่ S-Curve ปัจจุบันซึ่ง LPP ตั้งเป้าการเติบโต 30% ในปี 2566 โดยมี 2 ธุรกิจใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด (LSS) และบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) โดยได้กำหนดให้ LSS สามารถขยายการให้บริการจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยสู่ธุรกิจบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ครบวงจร และ LPS เร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เสนอแนวคิดในการออกแบบ และงานก่อสร้าง รวมไปถึงงานบริการงานด้านวิศวกรรม (Engineering Service) และการขยายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จึงเชื่อมั่นว่าภายในปี 2566 นี้ LPP จะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ที่ 1,600 ล้านบาท และพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ได้ตามเป้าหมาย

นายสุรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจของ LPP ใน S-Curve ที่ 3 นั้น จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่าน LPP Platform ที่จะช่วยเติมเต็มการให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยของ LPP มากขึ้น อาทิ Emergency Operation Center (Smart Security) , Smart Building และด้าน Wellness ทั้งนี้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LPP ให้มีความสุข สะดวก และสบายใจยิ่งขึ้น ตามแนวคิด Smooth Your Living ที่ LPP ตั้งใจส่งมอบ

LPP และธุรกิจในกลุ่ม จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จทั้งในด้านการบริการ การขยายธุรกิจ และการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตแบบ “ก้าวไกลไร้ขีดจำกัด” รวมถึงการเป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่เป็นทางเลือกในใจของลูกค้า