• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home NTSC แผนปี 66 รุกโครงการใหม่ Food & Feed Ingredients สร้างมูลค่าเพิ่ม
NTSC แผนปี 66 รุกโครงการใหม่ Food & Feed Ingredients สร้างมูลค่าเพิ่ม

NTSC แผนปี 66 รุกโครงการใหม่ Food & Feed Ingredients สร้างมูลค่าเพิ่ม

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC หุ้นนวัตกรรมอาหาร กางแผนปี 2566 ส่อแววสดใสต่อเนื่อง จากปี 2565 ทำรายได้อยู่ที่กว่า 1,058 ล้านบาท พร้อมเปิดเกมรุกธุรกิจ Food & Feed Ingredients จากแผนการลงทุนโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง และ โครงการลงทุนเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food preparation แล้วเสร็จปีนี้ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม หนุนแผนการเติบโตในระยะยาว

นางสาวพัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ พร้อมขยายการเติบโตต่อเนื่อง รับภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิดทั่วโลกผ่อนคลาย ส่งผลให้กำลังซื้อ รวมถึงปริมาณความต้องการในสินค้าเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และบริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดใหม่ๆ ได้แก่ อาหารจากพืช (Plant-based Food) หรือ อาหารและเครื่องดื่มที่สอดรับต่อความต้องการด้านสุขภาพ โดยเตรียมนำเงินระดมทุนใช้ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ Food & Feed Ingredients ในอนาคต มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เติบโตไปพร้อมกับเทรนด์อาหารของโลก

สำหรับโครงการใหม่ 2 โครงการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย โครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในปีนี้ และเริ่มดำเนินการผลิตทันที ตอบโจทย์ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ และขยายไปยังฐานลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ โครงการลงทุนเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food preparation ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีการเติบโตในระดับสูง คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายในปี 2566 เช่นกัน

“จากการเดินหน้าขยายตลาดในปีนี้ จึงคาดว่าสัดส่วนรายได้จากเดิมกลุ่มอาหารคน 90% กลุ่มอาหารสัตว์ 10% เป็นสัดส่วนรายได้ในกลุ่มอาหารสัตว์มากกว่า 15% ของรายได้รวมทั้งหมด เนื่องจากตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโต และภายหลังการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ พร้อมยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล และสามารถสร้าง New S-Curve ทางธุรกิจได้” นางสาวพัชร์ กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานงวดปี 2565 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,058.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9 ล้านบาท หรือ 1.7% จากปี 2564 และมีกำไรสุทธิ 77.1 ล้านบาท ลดลง 21.7 ล้านบาท หรือ 22% และมีอัตรากำไรสุทธิ 7.3% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น สำหรับรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต และการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ส่งผลให้ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจ NTSC ประกอบธุรกิจหลัก คือ นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร (Additives and Ingredients) เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยสามารถจำแนกธุรกิจได้เป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ 1. ธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารสำหรับคน และ 2. ธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารสำหรับสัตว์

โดยกลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศซึ่งสามารถแบ่งเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์เฉลี่ยประมาณ 90-95% ของรายได้จากการขายและกลุ่มลูกค้า ODM และ OEM เฉลี่ยประมาณ 5-10% ของรายได้จากการขายในช่วงปี 2562-2565