• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดคาราวานดึงคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดคาราวานดึงคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดคาราวานดึงคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF ร่วมลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เพื่อดำเนินโครงการ “คาราวานความรู้ตลาดทุนสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน” หวังติดอาวุธความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ 
 
โดย นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ได้ลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน ร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ OKMD ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
 
นายชนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย และการลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจก่อเกิดหนี้สินมากมายโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่อาจมีความเสี่ยงทางการเงิน ยังไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีอยู่มากมาย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินรูปแบบใหม่จึงเป็นแนวทางสำคัญ โดยความร่วมมือกับ OKMD ในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายการวางรากฐานสำคัญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคตต่อไป
 
ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) ให้กับคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมกันกับ OKMD จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน ตามประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับ เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ในระหว่าง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน และจะนำไปสู่พฤติกรรมการลงทุนที่เหมาะสมและเห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคต”
 
“ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนต้นแบบ สามารถขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และจะนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้แก่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญต่อไป” ดร.ทวารัฐ กล่าวปิดท้าย