• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home PSP ทุ่ม 409.5 ล. ซื้อหุ้น 65% 'รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง'บุ๊กกำไรทันที
PSP ทุ่ม 409.5 ล. ซื้อหุ้น 65% 'รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง'บุ๊กกำไรทันที

PSP ทุ่ม 409.5 ล. ซื้อหุ้น 65% 'รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง'บุ๊กกำไรทันที

บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น “รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง” ผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีด้วยกระบวนการรีไซเคิล ในสัดส่วน 65% มูลค่าลงทุน 409.5 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “สินธุ์ ครองพาณิชย์” คาดโอนและชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567 พร้อมรับรู้รายได้และกำไรทันที มั่นใจผลักดันผลงานเติบโตก้าวกระโดด พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ ขยายการลงทุนให้เติบโตไปกับกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable)

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีด้วยกระบวนการรีไซเคิล ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีมูลค่าลงทุน 409.5 ล้านบาท คาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้และกำไรทันที

สำหรับ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็นผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยเป็นการให้บริการกำจัดสารเคมีด้วยกระบวนการรีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับบริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากโรงงานและห้องปฏิบัติการ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมี สีและสารเคลือบผิว อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี

 


“ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และข้อมูลจาก Business Research Insights จะพบว่าธุรกิจรีไซเคิลสารเคมีในระดับโลก ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกัน เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ มีกลุ่มลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จำเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตไปข้างหน้า สะท้อนได้จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน นโยบายการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงและรองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรีไซเคิลสารเคมี ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเข้าลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือเหนือคู่แข่งรายอื่น และเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง” นายสินธุ์ กล่าว

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการจะขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตไปกับกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable) ซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (Megatrends) ที่จะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งการลงทุนในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงทุนในธุรกิจการผลิตและให้บริการรีไซเคิลของเสียทางเคมี (Chemical waste) ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของเสียทางเคมี โดยเฉพาะสารเคมี ตัวทำละลาย และน้ำมันใช้แล้วให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

“อุตสาหกรรมรีไซเคิลสารเคมี มีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน และด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจึงมองว่า รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง ยังมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมไปถึงการหาโอกาสเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลด้านใหม่ๆ จึงเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตก้าวกระโดด” นายเสกสรร กล่าวในที่สุด