• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home PTT-GC-GCME จับมือพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger
PTT-GC-GCME จับมือพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger

PTT-GC-GCME จับมือพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger

PTT GC GCME จับมือพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ทดแทนนำเข้า ประหยัด 40 ล้านบาท สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.

 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด หรือ GCME ร่วมลงนามในพิธีลงนาม License Agreement ของโครงการ Microchannel Heat Exchanger ณ ห้องพลังไทย สำนักงานใหญ่ ปตท.

 

 

ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยช่องการไหลขนาดไมโคร สเกล (Microchannel Heat Exchanger Technology) นี้ อาศัยองค์ความรู้ด้าน Microchannel Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบให้เครื่องมือในกระบวนการผลิตมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 70-90% อีกทั้งช่วยเรื่องการลดอุณหภูมิของสารไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการลงจากเดิม 5-20 องศาเซลเซียส ทำให้สารไฮโดรคาร์บอนกลั่นตัวเป็นของเหลวได้มากขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดเงินได้ถึงปีละ 40 ล้านบาท จากการร่วมมือวิจัยนี้ ปตท. และ GC ยังได้ร่วมกันยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 40 ฉบับ โดย ปตท. และ GC ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ได้อนุญาตให้ GCME ในฐานะผู้นำทางด้าน Maintenance and Engineering Solution Provider เป็นผู้ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งทำการตลาดเข้าทดแทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเทคโนโลยีเดิมในอุตสาหกรรม LNG, LPG, HVAC และจำพวกอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มปตท. ในการร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทมารวมกัน เพื่อสร้างเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กลุ่มปตท.

ข่าวเกี่ยวข้อง