• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home PUEAN ตั้ง DAOL จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 100 ล. ชูดบ.7.50% เสนอขาย 9-11 พ.ค.นี้
PUEAN ตั้ง DAOL จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 100 ล. ชูดบ.7.50% เสนอขาย 9-11 พ.ค.นี้

PUEAN ตั้ง DAOL จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 100 ล. ชูดบ.7.50% เสนอขาย 9-11 พ.ค.นี้

PUEAN แต่งตั้ง DAOL เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 7.50% หลักประกัน 1.5 เท่า เตรียมเสนอขาย 9-11 .. 66  


เพื่อนแท้ แคปปิตอล “PUEAN” แต่งตั้ง DAOL ออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ เปิดจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ค. 2566 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 12 พ.ค. 2566 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน ธุรกิจมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” มีพอร์ตสินเชื่อประมาณ 347.12 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565) โดยบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อให้อยู่ในระดับ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566 และมียอดปล่อยสินเชื่อที่ 2,500 ล้านบาท ในปี 2570

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้การค้า ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
 

 


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีจุดเด่นการให้บริการปล่อยสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 97% ที่เหลือเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

อีกทั้ง บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีความสามารถในการบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ของบริษัทอยู่ในระดับ 3.62% โดยมีอัตราการเติบโตของยอดปล่อยสินเชื่อในปี 2565 ประมาณ 42.33%

 


ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และ ขยายสาขาการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสาขาการให้บริการทั้งหมดจำนวน 21 สาขา ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล อีกทั้งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย