• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home SENA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน
SENA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน

SENA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน

 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และให้บริการด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านธนาคารกรุงไทย และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2566 นี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2566 นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือ เพื่อนำไปชำระคืนตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ระยะสั้นที่จะครบกำหนด และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้น รวมถึงให้ผลตอบแทนที่จูงใจ จึงเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา”

ผศ. ดร. เกษรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เสนามุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิด The Essential Lifelong Trusted Partner เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้สะท้อนผ่านการเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่จะมุ่งสู่การสร้างสังคมแบบ Decarbonized Lifestyle ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตแบบยั่งยืน อย่างแน่นอน”

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next

  •  
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai Digital Banking

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน