• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home SET ต้อนรับหุ้นใหม่ COCOCO เริ่มซื้อขาย 14 ก.ย.นี้
SET ต้อนรับหุ้นใหม่ COCOCO เริ่มซื้อขาย 14 ก.ย.นี้

SET ต้อนรับหุ้นใหม่ COCOCO เริ่มซื้อขาย 14 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ไทย โคโคนัท (COCOCO) เริ่มซื้อขาย 14 .. นี้

 

บมจ. ไทย โคโคนัท ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ เช่น กะทิ น้ำมะพร้าว ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 .. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “COCOCO”

 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ไทย โคโคนัท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “COCOCO” ในวันที่ 14 กันยายน 2566

 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ เช่น กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกล่อง  ยูเอชที (UHT) กะทิพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวกล่องยูเอชที (UHT) น้ำมะพร้าวพาสเจอไรซ์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco และ Cocoburi รวมถึงผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie โดยสินค้าทั้งสองประเภทมีทั้งแบบ การจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และการรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีสและเนยประเภทต่างๆ ที่ทำจากพืชอีกด้วย

 

COCOCO มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 735 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,100 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 370 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,035 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 22 เท่า พิจารณาจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญหลังเสนอขาย (fully diluted) โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม

 

ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

 

ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย โคโคนัท (COCOCO) เปิดเผยว่าการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นก้าวสำคัญของ COCOCO ในการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นของสุนัขและแมว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท โดยปี 2565 ที่ผ่านมา COCOCO เป็นลำดับต้นๆ ของบริษัทไทยในอุตสาหกรรมมะพร้าวหรือกะทิส่งออกสู่ตลาดโลก และมีฐานลูกค้าในต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ชั้นนำของประเทศไทยต่อไป

 

COCOCO มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน ภาระหนี้สินและข้อจำกัดตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทภายหลัง IPO ประกอบด้วย บริษัท เชาว์-อารีย์ โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้ก่อตั้งนำโดย ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 74.83%

 

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th  และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.thaicoconut.com และ www.set.or.th