• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home SET เร่งปรับปรุงเข้มการกำกับขายชอร์ต-โปรแกรมเทรดดิ้ง
SET เร่งปรับปรุงเข้มการกำกับขายชอร์ต-โปรแกรมเทรดดิ้ง

SET เร่งปรับปรุงเข้มการกำกับขายชอร์ต-โปรแกรมเทรดดิ้ง

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการขายชอร์ต และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูงหรือโปรแกรมเทรดดิ้ง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทสมาชิก เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้เข้มข้นขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น “การยกระดับมาตรการกำกับดูแล” ดังนี้

มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ต เพื่อลดความผันผวนของราคาที่อาจเกิดจากการขายชอร์ตด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ และกำหนดเกณฑ์ราคาขายชอร์ตกรณีหลักทรัพย์มีราคาลดลงให้เข้มงวดขึ้น

มาตรการการกำกับดูแลโปรแกรมเทรดดิ้ง เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามการซื้อขายของผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูง (HFT) ให้เข้มงวดขึ้นด้วยการเพิ่มเติมการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนผู้ลงทุนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งจะเพิ่มการกำหนดเวลาขั้นต่ำของคำสั่งซื้อขาย ก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง (Minimum Order Resting Time) เพื่อชะลอและป้องกันไม่ให้มีการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะใส่-ถอนที่ถี่จนเกินไป อันจะช่วยป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมให้แก่บริษัทสมาชิกทุกรายทราบ เพื่อให้บริษัทสมาชิกทุกรายสามารถกำกับดูแลผู้ลงทุนที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ ASCO กำหนด เช่น ลดวงเงิน ให้ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) เท่านั้น เป็นต้น

บทระวางโทษปรับสมาชิก ด้วยการปรับบทระวางโทษปรับสมาชิกให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การยกระดับมาตรการกำกับดูแล” โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/MAaxwe5PaRUBpwt69 จนถึง 21 เมษายน 2567