• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ
SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ

SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

 


ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ ดำเนินนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พาเข้าถึงแหล่งทุน สามารถรักษาการจ้างงาน และเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ควบคู่การพัฒนา ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มศักยภาพส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง ESG ผ่านโครงการต่างๆ สอดคล้องเจตนารมณ์ของการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย”