• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ
SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ

SME D Bank รับมอบนโยบายนายกฯ - คลัง เดินหน้า “เติมทุนคู่พัฒนา'หนุนผู้ประกอบการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

 


ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ ดำเนินนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พาเข้าถึงแหล่งทุน สามารถรักษาการจ้างงาน และเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ควบคู่การพัฒนา ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มศักยภาพส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง ESG ผ่านโครงการต่างๆ สอดคล้องเจตนารมณ์ของการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย”