• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home SME D Bank ออก'เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ'  ให้ดอกเบี้ยสูงแถมคล่องตัว 
SME D Bank ออก'เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ'  ให้ดอกเบี้ยสูงแถมคล่องตัว 

SME D Bank ออก'เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ'  ให้ดอกเบี้ยสูงแถมคล่องตัว 

SME D Bank ออก'เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ' ให้ดอกเบี้ยสูงแถมคล่องตัว 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank ออกโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดโอกาสรับฝากเงินจากกลุ่มนิติบุคคล หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน จุดเด่นให้ดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่าเฉลี่ยฝากออมทรัพย์ทั่วไป อีกทั้ง คล่องตัวสูง สามารถเบิกถอนได้ถึง 2 ครั้งต่อเดือน (ต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้า 1 วัน) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2562 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 ล้านบาท ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับฝากถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารเงิน โทร. 02-265-4510 ถึง 11, 02-265-4122 และ 02-265-3874

ข่าวเกี่ยวข้อง