• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2567 ขยายตัวที่ 1.5% YoY และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าขยายตัวที่ 1.1% QoQ โดยแม้ว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ก็ถือขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ *** คาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มทยอยขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้น (YoY) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ที่ได้รับแรงหนุนจาก การเบิกจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ การส่งออกไทยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ในไตรมาสที่เหลือของปีนี้ *** ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงกว่าที่ประเมิน โดยปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเติบโตจาก 2.8% มาอยู่ที่ 2.6% จาก การลงทุนและการบริโภคภาครัฐ มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่เคยคาด การส่งออกไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาด ภาคการผลิต ยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง
Home THAIFA ประกาศผลรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
THAIFA ประกาศผลรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

THAIFA ประกาศผลรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  ประกาศผล รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards) หรือ NAA  ครั้งที่ 23  ประจำปี 2566  ซึ่งในปีนี้ มีจำนวนผู้ได้รับคุณวุฒิทั้งสิ้น 349 ท่าน โดยอันดับที่ 1 ทำเบี้ยประกันได้ 56 ล้านบาท มูลค่าเบี้ยประกันของผู้ได้รับคุณวุฒิทั้ง 328 อันดับ  รวม 2,940 ล้านบาท จากจำนวนผู้เอาประกันกว่า 18,000 ราย  
 
นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้เปิดเผยผลรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23  ประจำปี 2566 หรือ NAA 2023  โดยผู้ได้รับรางวัล 10 อันดับสูงสุดของตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศในปีนี้ 

อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณเพชรรัตน์  รงค์บัญฑิต  บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ยประกัน  55,996,602 บาท

อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณวัลลภ ก้อนมณี  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 39,410,400 บาท

อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้แก่ คุณเอมณัฐพิมพ์ วรุณบรรจง  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 35,575,256 บาท

อันดับที่ 4 – 10  ได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

อันดับที่ 4 คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 27,416,858 บาท

อันดับที่ 5 คุณทศพร เผ่าปฏิมากร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 24,919,300 บาท

อันดับที่ 6 คุณรสริน  โมคา บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 24,644,220 บาท

อันดับที่ 7 คุณนราภรณ์  อินทะพันธ์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 23,438,896 บาท

อันดับที่ 8 คุณศุภวุฒิ  พุ่มพวง บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 22,211,396 บาท

อันดับที่ 9 คุณสุวิมล เพ็ชร์กระ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 22,018,094 บาท

และอันดับที่ 10 คุณนฤมล วงศ์ผา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน  21,989,991 บาท

 


ในปีนี้มีผู้ได้รับคุณวุฒิ NAA จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 349 ท่าน  จาก 15 บริษัท ดังนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 166 ท่าน  

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  43 ท่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน  36 ท่าน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  20ท่าน

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  จำนวน  19 ท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน   19 ท่าน

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  จำนวน 11 ท่าน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 ท่าน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  10 ท่าน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน  7  ท่าน

บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน  1 ท่าน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน  1 ท่าน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  1 ท่าน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  1 ท่าน

โดยผู้ได้รับรางวัล อันดับที่ 11 – 349 จะได้รับประกาศนียบัตร และทุกอันดับจะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ในช่องทางต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วย

โดยพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (National Agent Awards - NAA)  ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00-21.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในธีมงาน “The Reflection of Success”  ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และท่านเลขาธิการ คปภ. มาเป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้  โดยจัดเป็นงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติทั้ง 349 ท่าน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทประกันชีวิตและองค์กรต่างๆ  โดยในงาน ยังได้รับเกียรติจากศิลปินคุณปาน ธนพร มาร่วมแสดงความยินดีและแสดงมินิคอนเสิร์ตมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมในด้านความรู้และทักษะในการทำงานของบุคลากรในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศแล้ว  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นพลังผลักดันให้สมาชิกมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  และก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดี
 
สมาคมฯ เชื่อว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตในด้านผลผลิตของตัวแทนในประเทศไทย  และทางสมาคมฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่ได้ให้การสนับสนุน คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา