• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home TIDLOR ขอบคุณนักลงทุน หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ล. ขายหมดเกลี้ยง
TIDLOR ขอบคุณนักลงทุน หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ล. ขายหมดเกลี้ยง

TIDLOR ขอบคุณนักลงทุน หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ล. ขายหมดเกลี้ยง

ขอบคุณนักลงทุนที่ร่วมสร้างผลตอบแทน พร้อมกับสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไปด้วยกัน
 
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2567 รุ่นอายุ 2 ปี 9 เดือน, 3 ปี และ 4 ปี ซึ่งเปิดขายระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองท่วมท้นสูงกว่ามูลค่าที่ทำการเสนอขายมากกว่า 2 เท่า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมดเต็มจำนวน 4,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

โดยมีวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจร่วมลงทุนสร้างผลตอบแทนกับหุ้นกู้ของ TIDLOR ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-20% โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้งด้านธุรกิจสินเชื่อและด้านธุรกิจนายหน้าประกัน ที่บริษัทฯ ได้สร้างและปูพื้นฐานเทคโนโลยีเอาไว้ก่อนหน้ามามากกว่า 10 ปี เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com