• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home UAC ติดโผหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อนมุ่งเน้นความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง
UAC ติดโผหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อนมุ่งเน้นความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง

UAC ติดโผหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อนมุ่งเน้นความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ - บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC)ปลื้มบริษัทฯ ติดโผรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ระบุปรับตัวภายในองค์กรให้สอดคล้องเทรนด์การลงทุนในยุคปัจจุบันอยู่ตลอด พร้อมมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG ) อย่างต่อเนื่อง

 

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG รวมถึงการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามากำหนดทิศทางของแผนงานต่างๆของบริษัทฯเพื่อให้สอดรับในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างมั่นคงในระยะยาว

 

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี รวมถึงมีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขัน ควบคู่ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

“UAC มีความมุ่งมั่นในนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency อย่างยั่งยืน และการได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนถึง 6 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันเห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดีเสมอมา ภายใต้ความท้าทายสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรฉุดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ”

ข่าวเกี่ยวข้อง