• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขส่งออกในเดือนม.ค. 2564 ขยายตัวเป็นบวกได้ต่อเนื่องจากเดือนก่อน และเมื่อหักทองคำออกขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการสินค้าส่งออกไทยที่มากขึ้น *** ตลาดส่งออกหลักของไทยขยายตัวได้ดีเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นสหภาพยุโรป โดยในเดือนม.ค. 2564 นี้ การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 YoY และญี่ปุ่นที่ขยายตัวได้ร้อยละ 7.4 YoY *** อย่างไรก็ตาม ตัวเลขส่งออกในเดือนม.ค. 2564 ยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าในภูมิภาคและต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 YoY ส่วนหนึ่งการส่งออกของไทยยังได้รับปัจจัยกดดันจากการขาดแคลนตู้สินค้า และค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ขณะที่เงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง
Home XO ปี 63 กำไรกระฉูด 161% กว่า 318 ล. เปิดสูตรซอสกัญชง จ่อบุกตลาดโลก
XO ปี 63 กำไรกระฉูด 161% กว่า 318 ล. เปิดสูตรซอสกัญชง จ่อบุกตลาดโลก

XO ปี 63 กำไรกระฉูด 161% กว่า 318 ล. เปิดสูตรซอสกัญชง จ่อบุกตลาดโลก

XO ผลงานปี 63 มาตามนัด กําไรสุทธิอยู่ที่กว่า 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161% รายได้จากการขายเกือบ 1,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ชูสินค้ากลุ่มซอสเป็นพระเอก ยอดขายบูมจากการขยายตลาดสำเร็จ และอานิสงส์โควิด-19 ปักธงปี 64 แรงต่อเนื่อง หลังแนวโน้มออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด เดินหน้าขยายตลาดยุโรปและจีนตามแผน รับศึกษาแนวทางผลิตซอสกัญชง ปัจจุบันสูตรแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอกฏหมาย ตั้งเป้ากำไรโต 20-25% ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 0.44 กําหนดจ่าย 12 พฤษภาคมนี้

 

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและเครื่องประกอบอาหารไทยไปทั่วโลก เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปี 2563 ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท แม้ในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่บริษัทฯ ได้อานิสงส์ในเชิงบวก สินค้ากลุ่มซอสซึ่งเป็นกลุ่มหลักได้รับการตอบรับ มีสัดส่วนยอดขายในปี 63 สูงถึง 82% รวมไปถึง การขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่องทางการขายเพิ่มขึ้น และไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงิน เพราะปกติบริษัทฯ ขายเป็นสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ราวร้อยละ 75 ของยอดขายทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นสกุลเงินดอลลาร์ร้อยละ 20 และสกุลเงินยูโรร้อยละ 5

 

โดยผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2563 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563) บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,267.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 276.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.95 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ผู้บริโภคหันมา ทําอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้น ดังนั้นความต้องการซอสปรุงรสในการประกอบอาหารจึงมีการขยายตัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านค้าปลีกซึ่งจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 60

 

ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 318.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 161.07 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและอัตรากําไรขั้นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 40.59 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับร้อยละ 35.47 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อจากลูกค้า ทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง

 

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.94 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.35 สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการจัดประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ของโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตที่ต่ำกว่ากําลังการผลิตปกติเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสายการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม และค่าตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ไม่ขอคืน

 

เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.168 บาท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเงินปันผลรวมประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะเป็น 0.608 บาทต่อหุ้น

 

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2564 ยังมั่นใจจะเติบโตไปตามแผนที่วางไว้ รับแผนการขยายตลาด และการนำเสนอสินค้าใหม่ในกลุ่มซอส ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง ขณะที่ แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/2564 มีทิศทางในเชิงบวกต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้ว นอกจากนี้ แผนลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า (Listing fee) บุกตลาดในยุโรปและจีนเพิ่มเติม ยังเป็นไปตามแผน กำหนดเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 10-15% ส่วนกำไรตั้งเป้าโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากปี 2563

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาตลาดและพัฒนาสูตรนำกัญชงมาผลิตซอสปรุงรส จับกระแสตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันสูตรผสมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่อยู่ระหว่างรอข้อกฎหมายชัดเจน จึงคาดว่าซอสกัญชงจะเข้ามาผลักดันมาร์จิ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นได้ และเป็นโอกาสขยายตลาดไปทั่วโลก

ข่าวเกี่ยวข้อง