• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home iiG ต่อยอด Health Tech เตรียมลงทุน 2 ล.เหรีญสหรัฐกองทุน Biotechnology
iiG ต่อยอด Health Tech เตรียมลงทุน 2 ล.เหรีญสหรัฐกองทุน Biotechnology

iiG ต่อยอด Health Tech เตรียมลงทุน 2 ล.เหรีญสหรัฐกองทุน Biotechnology

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแก่องค์กรธุรกิจแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในกองทุน ABV (ABV Fund) ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) บริหารงานโดย Arben Ventures ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจด้านไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯด้านการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มลงทุนภายในปี 2566 นี้

นอกจากนี้ นายสมชาย กล่าวเสริมว่า “ถึงแม้ ไตรมาสที่ผ่านมา ผลประกอบการบริษัทฯ จะไม่เป็นไปตามเป้า แต่ยังมั่นใจว่า ปีนี้บริษัทฯ ยังสามารถเติบโดได้ดี โดยตั้งเป้ารายได้ปี 66 อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ VMO Holding ผู้นำบริการด้าน IT Solution ชั้นนำจากประเทศเวียดนาม ที่มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อต่อยอดบริการด้าน Customer Relationship Management ในอนาคต โดยมีแผนการจัดตั้งบริษัทฯ ร่วมทุนภายในปี 2566”