• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับลดเป้าเศรษฐกิจไทย ปี 63 หดตัว -7.8% จากเดิมคาด -7.3% โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า ๆ ท่ามกลางความเสี่ยงสำคัญหลายด้านโดยเฉพาะความเปราะบางในตลาดแรงงานและการปิดกิจการของธุรกิจที่โน้มสูงขึ้น —— ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.0-0.25% สำหรับการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายนนี้ เนื่องจากมองว่าเฟดได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เท่าที่จำเป็นในการช่วยประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้ว โดยที่ผ่านมาเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนอยู่ที่ระดับใกล้ศูนย์
Home iiG ไอพีโอ หุ้นละ 6.60 บาท จอง 29-31 ก.ค. เทรด mai 6 ส.ค.
iiG ไอพีโอ หุ้นละ 6.60 บาท จอง 29-31 ก.ค. เทรด mai 6 ส.ค.

iiG ไอพีโอ หุ้นละ 6.60 บาท จอง 29-31 ก.ค. เทรด mai 6 ส.ค.

“iG” แต่งตั้งบล. โนมูระ พัฒนสินเป็น Lead Underwriter เสนอขายหุ้น IPO จํานวน 25 ล้านหุ้น เคาะราคา 6.60 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดจองกรกฎาคม 2563

 

 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ iiG (ชื่อย่อหุ้น iiG) ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เป็น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น โดยมี นายคัทซียะ อิมะนิชิ กรรมการอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) และนายวิศรุต อังศุภากร ผู้อํานวยการสายงานวาณิช ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการ จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมลงนาม พร้อมแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจําหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด 4 และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 

 

 

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อํานวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน iiG กล่าวว่า “จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จํานวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกเรียกชําระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเสนอราคาขายที่หุ้นละ 6.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (PIE Ratio) 12.05 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับสภาวะของตลาด หลักทรัพย์ในปัจจุบัน กําหนดวันจองซื้อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะเข้าทําการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี วันที่ 6 สิงหาคม 2553

 

ก่อนหน้านี้ ทีมผู้บริหารของ iiG พร้อมด้วยที่ปรึกษาการเงิน ได้นําเสนอข้อมูลธุรกิจ ผลการ ดําเนินงาน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจต่อนักลงทุนสถาบัน และนําเสนอข้อมูล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แก่นักลงทุนทั่วไป รวมถึงนําเสนอข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ห้องค้าบริษัท หลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้น iiG ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

ขณะที่ นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด หรือ iiG กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พัฒนาและเพิ่มศูนย์ พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อก่อตั้ง Innovation Lab ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง โครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อที่บริษัทฯ จะ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาในฐานะ End-to-End solution provider แก่ ผู้ประกอบการให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลและเติบโตได้อย่างแท้จริง

 

สําหรับ iiG ดําเนินธรกิจที่ปรึกษาด้าน Enterprise Software และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แก่ภาคธุรกิจ โดยบริการของ iiG แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการ ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็น ตัวแทนจําหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า(Customer Experience Management) และการตลาด ดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

ข่าวเกี่ยวข้อง